Giới thiệu

 18:55 11/02/2023        Lượt xem: 376

                 💥SAIGON STAY💥
        PROPERTY LESSING SERVICES


✅ Tư vấn địa điểm, giải pháp kinh doanh - retail.

✅ Tư vấn luật nhà thuê, luật đầu tư bất động sản cho thuê, các loại giấy phép liên quan đến việc kinh doanh tại địa điểm đã thuê.

✅Thiết kế, xây dựng, decor các loại.

✅ Quản lý cho thuê trọn gói các loại bất động sản. 

✅ Cung cấp giải pháp đầu tư giá trị bất động sản.

🌍 Web: www.saigonstay.vn

☎️ 0911 52 7979
 

z4093504382885 d8ad535f128501765935be6f44582468